Αδύνατη μνήμη έχουν οι ΑΒ;

Κάποιες πρόσφατες μελέτες, δείχνουν ότι τα προβλήματα μνήμης ίσως είναι πιο συχνά στα άτομα με ομάδα αίματος AB.

Κάποιες πρόσφατες μελέτες, δείχνουν ότι τα προβλήματα μνήμης ίσως είναι πιο συχνά στα άτομα με ομάδα αίματος AB. Μάλιστα μία από αυτές έδειξε ότι έχουν 82% μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλώσουν προβλήματα μνήμης που μπορεί να οδηγήσουν σε άνοια. Οι επικεφαλής ωστόσο επισημαίνουν ότι η AB είναι η λιγότερο συχνή παγκοσμίως, ενώ η κατανομή των ατόμων με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι ίδια ανά περιοχή. Π.χ., στις ΗΠΑ, όπου έγινε η έρευνα, οι AB αποτελούν μόνο το 4% του πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστούν κι άλλες παράμετροι, π.χ. αν τα άτομα που συμμετείχαν ήταν καπνιστές, παράγοντας που επίσης συνδέεται με τη δυνητική αποδυνάμωση της μνήμης.

YOGA with FRANKIE